Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องชาวประมง สมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ให้ร่วมฝ่าฟันวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้พี่น้องชาวประมงเป็นจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มีความห่วงใยพี่น้องชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้ มอบหมายให้ พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 แบบ New Normal ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564 เพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และสบู่เหลวล้างมือ เพื่อป้องกัน COVID-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจพี่น้องชาวประมง สมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 ให้ร่วมฝ่าฟัน และผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน


โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สุรศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นาวาเอก ปริญญา เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกองสื่อสารทัพเรือภาคที่ 1 และนาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี เดินทางไปยังสมาคมประมงชลบุรี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสถิตชาติ ทิมกระจ่าง นายกสมาคมประมงชลบุรี พร้อมด้วยสมาชิกให้การต้อนรับ หลังจากนั้น เวลา 14.00 น. เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ พร้อมด้วย นาวาเอก อนุพงศ์ จันทร์พฤกษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง เดินทางไปยังสมาคมชาวประมงระยอง โดยมี นายพรศักดิ์ แย้มกลิ่น นายกสมาคมการประมงระยอง พร้อมด้วยสมาชิกให้การต้อนรับ และในเวลา 16.00 น. เดินทางไปยังสมาคมชาวประมงปากน้ำประแส จังหวัดระยอง โดยมี นายภาณุ ธนะสาร นายกสมาคมชาวประมงปากน้ำประแส พร้อมด้วยสมาชิกให้การต้อนรับ


ในวันที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2564 เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ จะเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน พี่น้องชาวประมง สมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 ในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ต่อไป