Input your search keywords and press Enter.

MTC เตรียมสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจโควิดทางน้ำลาย Clover Kit 65 ชุด ให้สมาคมนักข่าวพัทยา นักรบด่านหน้าผู้ที่ไม่ค่อยมีใครมองเห็น

จากสถานการณ์ ความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีจำนวนสูงขึ้นเป็นรายวัน ที่สำคัญมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนักรบด่านหน้าได้ทยอยติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ทำให้นักรบด่านหน้าที่รวมถึงกลุ่มสื่อมวลชน ที่คอยรายงานข่าวสารสู่สาธารณชน มีความเสี่ยงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั้น
นายจิรวุฒิ พงพินิท กรรมการผู้จัดการ บจก.โมจิ ทรี คอนเนคชั่น หรือ MTC ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยกลุ่มพี่น้องสัมมาอาชีพสื่อสารมวลชนในเมืองพัทยา หลังได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อและคลุกคลีในวงการมาหลายปี จึงเข้าใจรูปแบบการทำหน้าที่ของนักข่าว ที่ไม่ค่อยมีผู้ให้ความสนใจมากนัก จึงต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจโควิดทางน้ำลาย Clover Kit จำนวน 65 ชุด ให้กับสมาคมนักข่าวพัทยา นักรบด่านหน้าผู้ที่ไม่ค่อยมีใครมองเห็น


ทั้งนี้ จะได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ตรวจโควิดทางน้ำลาย Clover Kit ทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า 25,000 บาท ให้กับสมาคมนักข่าวพัทยา โดย นายอัมพร แสงแก้ว นายกสมาคมนักข่าวพัทยา จะเป็นผู้รับมอบและส่งต่อให้กับสมาชิกสมาคมนักข่าวพัทยาทุกคน เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดความประมาท ในการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน ที่จะต้องลงพื้นที่พบปะผู้คนจำนวนมากตามหมายงานและความเหมาะสมต่อไป