Input your search keywords and press Enter.

นอภ สัตหีบ เปิดศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว รับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19

วันที่ 9 ส.ค.64 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดศูนย์พักคอยโควิด 19 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อสม.ทุกภาคส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด และ ร่วมปลูกสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ที่ใช้ในการรักษาโรค โควิด-19 ในทางการแพทย์ เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้รักษาอาการของโรคต่อไป
สำหรับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อแบ่งเบาภาระสังคม โดยให้เจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ ร่วมปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องต่อการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้พี่น้องประชาชนเป็นการผนึกกำลังระหว่าง อำเภอสัตหีบ และเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการใช้พื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เป็นศูนย์พักคอย (ผู้ป่วยสีเขียว) จำนวน 40 เตียง พร้อมการจัดตั้งครัวสนามเพื่อประกอบอาหารจัดเลี้ยง 3 มื้อ ให้แก่ผู้ที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน และผู้ที่กักตัว ณ ศูนย์พักคอยแห่งนี้อีกด้วย ด้วยความเป็นมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณะสุข กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ให้ได้


นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และจังหสัดชลบุรี มีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และในระยะเวลาอันสั้นนี้ อาจทำให้เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ในการรองรับผู้ป่วย ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการประชุม จัดตั้งศูนย์พักคอย การแยกกักตัวในชุมชน CI (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่นำมากักตัวเพื่อคัดกรอง ซึ่งทางเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมการแพร่ระบาดที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้นำอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งนี้ ปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ในการการแยกกักตัวในชุมชน CI (Community Isolation) ตามคำสั่งผู้ว่าจังหวัดชลบุรี ดังกล่าว