Input your search keywords and press Enter.

ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นำคณะมอบข้าวกล่องและสิ่งของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน


เมื่อเวลา 11.30.น วันที่ 7 สิงหาคม 64 ที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ชุมชน สำนักงานเคหะชุมชนชลบุรี 1 พัทยา การเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารการเคหะ และตัวแทน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมามอบข้าวกล่อง 400 กล่อง น้ำดื่ม และถุงยังชีพ 20 ชุด เพื่อมอบให้แก่ผู้พักอาศัย ในโครงการบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โดยมีทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ โดย นายธณพง (ธะนะพง) โครตมณี นายกเทศมนตรี ตำบลเขาชีจรรย์ นายนพัฒน์ บรรบุปผา กำนันตำบลนาจอมเทียน นายจรินทร์ สามิภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลนาจอมเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ นาย อเนก พรมเนตร หัวหน้าเคหะชลบุรี 1 พัทยา และนาย ดนวัต ศุขรัตน์ ผู้จัดการนิติบุคคลเอื้ออาทรนาจอมเทียน และห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพีพี ร่วมให้การต้อนรับ


โดย นายธนพง โคตรมณี ได้กล่าวต้อนรับ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ถึงวัตถุประสงค์ ในการนำข้าวกล่องและสิ่งของมามอบให้ในครั้งนี้ พร้อมกับได้มอบต่อให้ ประธานนิติบุคคลอาคารชุดเอื้ออาทรนาจอมเทียน ทั้ง 5 นิติ เพิ่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน ในโครงการฯ ต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645