Input your search keywords and press Enter.

ชื่นมื่น ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกตั้ม ทต.บางเสร่ สัญญาเราจะร่วมพัฒนาท้องถิ่นบางเสร่ ไปด้วยกัน

วันนี้ 29 ก.ค.64 นายกันต์ ธนาอัครชล รองนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ นายวรฤทธิ์ จังบวร กำนันตำบลบางเสร่ และ ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสร่ นำคณะร่วมอวยพร วันคล้ายวันเกิด นายกตั้ม นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศบาลตำบลบางเสร่ แบบชื่นมื่น พร้อมสัญญาว่า เราจะสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นบางเสร่ ไปด้วยกัน ณ ครัวสนามบางเสร่ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พร้อมฝากบอกบุญผู้มีน้ำใจ หลังจากได้ร่วมกับ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันเปิดครัวสนามบางเสร่ แบ่งปันน้ำใจสู้ภัย โควิด 19 ขึ้น ระหว่าง วันที่ 28 ก.ค.64 ถึง 11 ส.ค.64 รวม 15 วัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ แก่ พี่ น้อง ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ วัดสามัคคีบรรพต


ขอฝากบอกบุญหาก ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ สมทบครัวสนาม สามารถร่วมบริจาค ได้ที่จุดบริการครัวสนาม วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ของทุกวัน เราจะผ่านวิกฤติ โควิด 19 ไปด้วยกัน