Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ขานรับนโยบายเชิงรุกลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (29 ก.ค.64) เวลา 14.30 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต ม.1 นายณัฐพล พ่วงอ่อน สารวัตรกำนัน พร้อมตัวแทน กำนัน-ผู้ใหญ่าบ้าน ต.เขาไม้แก้ว ขานรับนโยบายเชิงรุกเข้าถึงพี่น้องประชาชนลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ ชาวบ้านในพื้นที่ ที่สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงสูง แพทย์สั่งกักตัว 14 วัน ห้ามออกจากบ้าน แนะนำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค 19 รวมทั้งยังให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและเพื่อนบ้าน พร้อมช่วยเหลือดูแลกันด้วยมิตรภาพอันอบอุ่นในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)