Input your search keywords and press Enter.

“พี่เสือใจดี” มอบเงินสมทบใช้จ่ายในภารกิจจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30น. นายสมพร นันทศร นางธีราภรณ์ พนัสสุวรรณ “เจ้าของห้องเช่าพี่เสือ” มอบเงิน 30,000 บาทเพื่อสนับสนุนไว้ใช้จ่ายรายการบริหารจัดการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยนายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นตัวแทนรับมอบที่อาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อารคารจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตำบลเขาไม้แก้ว