Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว จับมือ การไฟฟ้าเมืองพัทยา สำรวจระบบไฟฟ้ารองรับโรงพยาบาลสนาม ตำบล เขาไม้แก้ว 

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น .นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วยนายศุภกิจ เรณูรส รองผู้จัดการด้านลูกค้า นายสุภาส จริวัฒน์วราวงศ์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมการตลาดการไฟฟ้าเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสนามตำบลเขาไม้แก้ว หรือศูนย์พักคอยตำบลเขาไม้แก้วเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย และเตรียมพร้อมระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง ทั้งนี้ PEA มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ในด้านการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อช่วยคลี่คลายวิกฤติขาดแคลนเตียงผู้ป่วย อีกทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์พลังไฟฟ้า เพื่อประชาชน บำบัดทุกข์ในสถานการณ์โควิด 19