Input your search keywords and press Enter.

เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สภ.สัตหีบ ปฏิบัติการเชิงรุก

นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทีมพลังบางเสร่ กำนันวรฤิทธิ์ จังบวร และผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง ตัวแทน สภ.สัตหีบ ร่วมกัน ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจเข้ม ผู้ฝ่าฝืนกฎ ล็อคดาวน์จังหวัดชลบุรี หลังเวลา 21:00 น.


นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ กล่าวว่า เทศบาลบางเสร่ จะปฏิบัติการเชิงรุก เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึง 28 กรกฎาคม 2564 เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง ทั้งนี้ อยากให้พี่น้องในพื้นที่ตำบลบางเสร่ เคารพกฎระเบียบ ที่ทางรัฐได้ประกาศแจ้งเตือนไว้ รวมทั้งการปฏิบัติตนเองตามมาตราการควบคุมโรคโควิด-19 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ทางด้านผู้แทนฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ โดย กำนันไก่ กำนันตำบลบางเสร่ ฝากถึง พี่น้องประชาชน ให้เคารพกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด เบื้องต้น ถ้าเจอผู้ฝ่าฝืน จะทำการตักเตือน หากฝ่าฝืนซ้ำ จะดำเนินการทางกฎหมาย ขอให้พี่น้องทุกท่านดำเนินชีวิต อย่างมีสติ ตระหนักถึงการควบคุมโรคระบาด แต่ไม่ตื่นตระหนก รอรับฟังข่าวสารข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง จากทางเทศบาลตำบลบางเสร่ และทางอำเภอสัตหีบ เป็นหลัก