Input your search keywords and press Enter.

น้ำใจนายเรือ นายเรือรุ่น100 และ ครอบครับ รวมตัวเฉพาะกิจ สนับสนุนครัวสนาม เพื่อ พี่ น้อง ประชาชน สู้วิกฤต โควิด19

ตามที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้จัดตั้ง ครัวสนาม ดูเเล พี่ น้อง ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ และ พื้นที่ใกล้เคียง จาก วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่มี พี่ น้องประชาชน จำนวนหนึ่ง ต้องกักตัวสังเกตอาการ และ พักรักษาตัว อยู่ใน พื้นที่รับผิดชอบ และ พื้นที่ใกล้เคียง


ในการนี้ นักเรียนนายเรือรุ่น100 ซึ่งปัจจุบัน ได้ รับราชการ เป็นกำลังสำคัญ ของกองทัพเรือ ในชั้นยศ นาวาโท และ ครอบครัว ได้รวมตัวกัน สนับสนุน อาหาร และ นำ้ดื่ม พร้อมด้วย เงินสนับสนุน จำนวน 10,143 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมครัวสนาม ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เพื่อ จัดเตรียมอาหาร และ นำ้ดื่ม ดูแล พี่น้อง ประชาชน ที่ต้องกักตัวสังเกตอาหาร และ พักรักษาตัว ดังกล่าว