Input your search keywords and press Enter.

พัทยา เตรียมเฮ ได้รับซิโนฟาร์ม ในเร็วๆ นี้ แน่นอน

รอเฮได้เลย! เมืองพัทยาส่งแผนการให้วัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว เร็ววันนี้ได้รับการจัดสรรแน่นอน


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเมืองพัทยาสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 แสนโดส เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นั้น


ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว เมืองพัทยาได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความต้องการฉีดวัคซีนผ่านระบบเมืองพัทยาพร้อมไปจนถึงปัจจุบันพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 3 หมื่นราย ทั้งนี้ดูแล้วจะมีปริมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย คาดว่าเป็นเพราะประชาชนบางส่วนได้รับวัคซีนในระบบหมอพร้อมของภาครัฐไปแล้วกว่า 2 หมื่นราย
นายกเมืองพัทยา เผยด้วยว่า จากการตรวจสอบตามทะเบียนราษฎร์เมืองพัทยามีประชากรทั้งสิ้น 3.6 หมื่นครัวเรือน หรือประมาณ 1.2 แสนราย แต่ส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา คาดว่าหากได้วัคซีนมาและฉีดให้กับประชาชนในส่วนที่เหลือก็จะทำให้ในพื้นที่เมืองพัทยามีผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดจำนวนมากขึ้น
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน แต่ทางราชวิทยาลัยวิจัยจุฬาภรณ์ก็ต้องการรับทราบข้อมูล รวมทั้งแผนงานที่จะดำเนินการแก่ผู้ที่จะได้รับวัคซีน ทั้งเรื่องของอายุ เรื่องกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว หรือกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง เพื่อที่จะวางแผนการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ล่าสุดเมืองพัทยาได้จัดส่งแผนงานไปให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมาในเร็ววันนี้


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0908535645