Input your search keywords and press Enter.

กลุ่มเกษตรกรตำบลเขาไม้แก้วและนักธุรกิจห้องเช่า มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายบรรพต กองแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นตัวแทน กลุ่มเกษตรกรตำบลเขาไม้ บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท และนักธุรกิจห้องเช่า “ป๋าหลู” บริจาคเงิน 5,000 บาทเพื่อสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยนายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นตัวแทนรับมอบที่ห้องประชุมไม้แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว