Input your search keywords and press Enter.

หมู่บ้านสิริศาย์ ร่วมสนับสนุนสิ่งของช่วยครัวสนามระดับชุมชน ฝ่าวิกฤต โควิด 19 นี้ไปให้ได้

วันที่ 22 ก.ค.64 นาย กันต์ ธนาอัครชล ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านสิริศาย์ น.ต.ธวัช คงศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ นางรุ่งรัตน์ ศรีประเสริฐ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมสนับสนุนเนื้อหมูและเนื้อไก่ ให้กับครัวสนามของ นาย พรพิทักษ์  ประจงศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวเข้าสังเกตอาการ โควิด 19 และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง


นาย กันต์ ธนาอัครชล ผู้บริหารบ้านโครงการหมู่บ้านสิริศาย์ กล่าวว่า วันนี้มาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านสิริศาย์ ร่วมมอบสิ่งของให้แก่ครัวสนามของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางเสร่ เพื่อให้การสนับสนุนและกำลังใจให้กับ เจ้าหน้าที่และผู้ทำงานทุกคน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย