Input your search keywords and press Enter.

นาวีเฮ้าส์ร่วมกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลมอบสิ่งของสนับสนุนครัวสนามเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

ณ.โดมอาคารเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว นำโดย นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอมตะ ใคร่ครวญ ผู้บริหารหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ และผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ร่วมในการนำสิ่งของมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของครัวสนามเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เพื่อประกอบอาหารส่งให้ผู้กักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) โดยมี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นผู้รับมอบ
นายพนธกร ใคร่ครวญ วันนี้มาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลได้ร่วมมอบสิ่งของให้แก่ครัวสนามและศูนย์พักพิง ผู้ที่มีความเสี่ยง โดยศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดยมี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว วันนี้ถือเป็นการมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ทำงานทุกท่าน