Input your search keywords and press Enter.

เครือซีพี ร่วมกับ ร้านปรีชาซีฟู้ดบางเสร่ ห้างทองปัญญา สาขาบางเสร่ ร่วมทำข้าวกล่อง 1,000 กล่อง แจกพี่น้องประชาชน

เครือซีพีร่วมกับ ร้านปรีชาซีฟู้ดบางเสร่ โดยมี คุณ เบญญาภา เชาวฤทธิ์ เจ้าของร้านปรีชาซีฟู้ดบางเสร่ เป็นโรงครัวใหญ่ในการร่วมทำข้าวกล่อง 1,000 กล่องเพื่อมอบให้กับ พี่น้อง ในตำบลบางเสร่ และโรงพยาบาลสนาม ทั้งวันนี้ ยังมี นาวาโท จตุพร จตุทอง นาง นฤมล จตุทอง เจ้าของห้างทองปัญญา สาขาบางเสร่ ร่วมสมทบ น้ำดื่ม 500 แพ็ค
โดยมีนายชัยวัฒน์ อินอนงค์อนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มารับมอบ ด้วยตัวเอง และนำไปแจกจ่าย ให้กับพี่น้อง ในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลบางเสร่ ที่ได้รับผลกระทบ จาก covid-19