Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID 19” ถวายเป็นพระราชกุศล แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 28

วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น. พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ร่วมด้วยปลัดอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา อัญเชิญเจลล้างมือพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำอาหารกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพ มอบให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามโครงการ“กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจ ต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า(ศรีวรประชารัฐ) ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


กองทัพเรือได้แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงวันนี้เป็นวันที่ 28


ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีดำริให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกเข้าแจกจ่ายในหลายชุมชนหลายพื้นที่ เพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชุมชนเขตต่างๆทั่วประเทศ รวมถึงเขตพื้นที่ปริมณฑล ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนบางส่วน ที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจะปฏิบัติภารกิจในการประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด จะคลี่คลาย


กิจกรรม“กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 นี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล ห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 กองทัพเรือ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย กองทัพเรือ จัดรถครัวสนามจัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่ม ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค นำไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ของทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564


ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645