Input your search keywords and press Enter.

นาวิกโยธินห่วงใยประชาชน ส่งเจ้าหน้าที่เดินแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ พร้อมให้กำลังใจสู้ภัยโควิด19

กองทัพเรือเพื่อประชาชนรวมใจต้านภัยCOVID-19 กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
วันนี้ 20 ก.ค.64 ที่ตลาดสหชัยพัฒนา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบหมายให้ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้กับพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน เพื่อป้องกันระมัดระวัง เชื้อโควิด19 จากสถาน การแพร่ระบาดของโควิด19 ที่กำลังทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ระลอก 3 ที่กลายพันธุ์ในรอบนี้ถือว่าหนักและรุนแรงมากกว่าเดิม ติดง่ายกว่ารอบแรก รอบสองหลายเท่า ส่งผลให้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และลุกลามไปทั่วทุกจังหวัด กระจายทุกกลุ่ม ทุกวัย ทั้งเด็ก วัยรุ่นหนุ่มสาว จนถึงผู้สูงอายุ ส่อทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในขั้นวิกฤติ และไม่มีแนวโน้มจะหยุดลง ส่วนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีแนวโน้มสูงขึ้นรายวัน ซึ่งประชาชนมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ถึงวิธีการป้องกันตนเอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงได้แจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนไว้ใช้ป้องกันตนเอง พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยหวังว่าให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323