Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโควิด หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แจงระบบการจัดสรรวัคซีน เร่งควบคุมป้องกันทั่วพื้นที่

หลังจากข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน จนในขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือน เม.ย.64 รวมแล้ว 12,000 กว่าราย มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 67 ราย และตัวเลขยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะตรวจพบปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้น เนื่องจากมีการตรวจเชิงรุกตามคลัสเตอร์ที่พบการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น
ล่าสุด วันที่ 12 ก.ค.64 มีรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี สาธารสุขจังหวัดชลบุรี นายก อบจ.ชลบุรี นายกเมืองพัทยา รวมทั้งผู้นำส่วนท้องถิ่นและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการบริหารจัดการวัคซีนตามแนวทางของรัฐบาล ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา ได้มีการสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกเป็นวัคซ๊นซิโนฟาร์ม กับทางจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพื่อมาเสริมระบบวัคซีน จากรัฐบาลเพื่อให้เกิดการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชนได้โดยเร็วที่สุด
ส่วนการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนหลังได้รับมานั้น จะเร่งกระจายใน 7 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องให้บริการผู้คนจำนวนมาก 2.กลุ่มเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา 3.ผู้ที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดและมีการให้บริการผู้คนจำนวนมาก 4.ผู้อยู่ในเขตแออัดในพื้นที่การแพร่ระบาด 5.ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง 6.สถานีท่องเที่ยวที่ผู้คนหนาแน่น และ 7.กลุ่มโรงงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
ที่ผ่านมาทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ได้ทำการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 2 แสนโดส เพื่อกระจายสนับสนุนเสริมให้กับประชาชน นอกเหนือจากที่ได้รับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม และในส่วนของเมืองพัทยานั้น ได้มีการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 1 แสนโดส มาสนับสนุนให้บริการกับประชาชน ในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยาด้วยเช่นกัน คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีน มาให้ในเร็วๆ นี้

 
นิราช/นันมพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645