Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ เปิด Call Center รับแจ้งเหตุข้าราชการและครอบครัว สงสัยติดโควิด 19


กรมแพทย์ทหารเรือ เปิด Call Center เพื่อรับแจ้งเหตุ จากข้าราชการ และครอบครัว ของ กองทัพเรือ ที่สงสัยว่ามี การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อที่ กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.) จะส่งให้ทีม
สอบสวนโรค โทรกลับไปสอบสวนโรค
หากท่านเป็นผู้ต้องสงสัยว่า เป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จะนัดมา sพab เพื่อตรวจหาเชื้อและสั่งกักกันต่อไป
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของกำลังพลของ กองทัพเรือ ที่มาใช้บริการ
โปรดโทรมาที่ เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 080-664-9313 หรือ 082-230-4151 ในวันราชการ เวลา 09.00-15.00 น. เท่านั้น
กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมให้คำแนะนำและดูแลกำลังพลและครอบครัวของข้าราชการ กองทัพเรือ
ภาพ/ข่าว สน.ปชส.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0908535645