Input your search keywords and press Enter.

“นายกจำเนียร” ลุยต่อเนื่อง พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว สมาชิกสภา อบต.เข้าไม้แก้ว และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ ลงพื้นที่ บริเวณ ตลาดนัดเย็นเขาไม้แก้วและตลาดนัดวันพุธ เพื่อพ่นยาฆ่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และหารือร่วมกับผู้จัดตลาดนัดกับมาตรการคัดกรองผู้ที่มาเดินจับจ่ายซื้อของในตลาดพร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านสุขอนามัย และกำชับเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในตลาดโดยเฉพาะการขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาใช้บริการ การปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจล/จุดล้างมือ และลดความแออัดภายในตลาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในตลาด ได้แก่ มีจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ติดป้ายบริการสแกนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ลงชื่อและเบอร์โทร วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า บริการเจลทำความสะอาด ฯลฯ

นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้!! ผมพร้อมทีมผู้บริหาร อบต.เขาไม้แก้ว กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง5หมู่ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาไม้แก้วได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดเสี่ยง และจุดที่มีผู้คนพลุกพล่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

อบต.เขาไม้แก้ว จึงเร่งทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ วันนี้ได้ลงพื้นที่ บริเวณตลาดเขาไม้แก้ว และตลาดนัดวันพุธ ตลาดเขาไม้แก้วเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน และอย่าลืม มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดด้วยนะครับ