Input your search keywords and press Enter.

สู้ภัยโควิด บ้านสิริศาย์ และชมรมสื่อมวลชนฯ มอบน้ำดื่ม 2,400 ขวด ให้อำเภอสัตหีบ เพื่อนำมอบ ปชช.สู้ภ้ยโควิด 19

เมื่อ 5 ก.ค.64 นายกันต์ ธนาอัครชล ผู้แทน บริษัท โครงการหมู่บ้านสิริศาย์ จำกัด/รองนายก ทต.บางเสร่ และ น.ต.นิราช ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าวช่อง 7/ประธานชมรมสื่อมวลชน-นักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก(ชลบุรี) พร้อมคณะเดินทางเข้ามอบน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด ให้กับ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยจากเชื้อโรคไวรัส โควิค19 หรือประสบภัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ


นายกันต์ ธนาอัครชล ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากในขณะนี้ ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ซึ่งได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย จึงได้ร่วมกับชมรมสื่อมวลชน-นักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก(ชลบุรี) นำน้ำดื่มมามอบให้ในครั้งนี้ เพื่อนำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่สัตหีบต่อไป


โดย นายอำเภอสัตหีบ ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมกับจะได้นำสิ่งของที่ได้รับในครั้งนี้ นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323