Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ประชุมกลุ่มตัวแทนเจ้าของตลาดสด และตลาดนัด เขาไม้แก้ว จัดหาแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว และนายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว เป็นตัวแทนประชุม ปรึกษาหารือ กลุ่มตัวแทนเจ้าของตลาดสด และตลาดนัด เขาไม้แก้ว เรื่องจัดหาแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 เวลาที่ประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด ทั้งนี้สำหรับพ่อค้า แม่ค้าตลาดริมทาง หากมีกลุ่มคนแอบอ้าง ใช้ชื่อ อบต.เขาไม้แก้ว เรียกเก็บเงินค่าแผง ขอชี้แจงว่าทาง อบต.เขาไม้แก้วไม่มีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องใดๆ หากพบเห็นให้ถ่ายรูปและโทรแจ้ง อบต.เขาไม้แก้ว โทร.038-072634-5 หรือ เบอร์ 092-9410638 รองนายก บัญชา อุดง ได้ตลาด เวลา