Input your search keywords and press Enter.

นายกจำเนียร สร้างความอุ่นใจ-ลดการตื่นตระหนกให้กับพี่น้องชาวตำบลเขาไม้แก้ว ส่งทีมต่อต้าน covid-19 พ่นยาฆ่าเชื้อ covid-19

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นำรถ” นกแก้ว”ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่โดยรอบภายในเขต ตำบลเขาไม้แก้ว บริเวณตลาด เขาไม้แก้ว บ้านหนองหว้า ห้วยไข่เน่า(บ้านล่าง)บ้านแปลงแปด บ้านโยโก ซอยบ้านลุงเชียร บ้านหนองตาสน หมู่บ้านจินดาแลนด์ บ้านสำนักยาง บ้านมาบเจริญ ปั๊มน้ำมัน ตึกแถว ห้องเช่า หอพักและ ซอยต่างๆบริเวณโดยรอบภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความอุ่นใจ และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วร จึงไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งสั่งการให้นำรถ“นกแก้ว”ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าว โดยดำเนินการเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 23.00 น.