Input your search keywords and press Enter.

นายกเม้ง เข้ารับตำแหน่งนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ เตรียมสานงานต่อพัฒนาท้องถิ่น


ในวันนี้ 8 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ครั้งแรก เพื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ทั้ง 3 เขต จำนวน 18 คน ตามที่ กกต.จังหวัดชลบุรี ได้รับรองผลการเลือกตั้ง พร้อมทำพิธีประดับเครื่องหมายนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบให้กับ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี รวมไปถึงสมาชิกสภา โดยมีนายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดี ในครั้งนี้


โดยการประชุมสภาได้มีการลงมติแต่งตั้งให้ นายทวี คงสวัสดิ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ, นายสุภกร จาริพิบูล เป็นรองประธานสภา และ น.ส.ประเสริฐ เอี่ยมเพชร เป็นเลขานุการประธานสภา


โดยมี ทีมผู้บริหาร ได้แก่ นายพนธกร ใคร่ครวญ ,นายไชยเทพ บุญเลิศ และ นายต่อศักดิ์ ตระกูลธงชัย เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายไตรเทพ ทศวงศ์ชาย ,นายบรัศ บุญบรรเจิดศรี เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ และนายพิมุกต์ บุญบรรเจิดศรี เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ


นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนผม และสมาชิกสภาทุกท่าน ในการเข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองสัตหีบ รวมทั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการรักษาสิทธิของพวกเราเอง ถือโอกาสที่พวกเราได้รับการเลือกตั้งเข้ามา เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด ให้กับพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ รวมทั้งรับฟังปัญหาและความคิดเห็นต่างๆ จากพี่น้องประชาชน จะไม่ทำให้ทุกท่านที่เลือกพวกเราเข้ามาทำงานต้องผิดหวัง พวกเราทุกคนจะตั้งใจทำงาน ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นของเราให้มากที่สุด ซึ่งเราจะเร่งทำโครงการต่างๆ ตามนโยบายที่เราได้รับปากและได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน พร้อมจะเร่งสานงานต่อ และพัฒนาเมืองสัตหีบ อย่างต่อเนื่อง


สำหรับ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หรือนายกเม้ง ที่ชาวสัตหีบเรียกกัน เป็นนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบมาแล้วหลายสมัย เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองท้องถิ่น และเป็นที่รู้จักของคนในอำเภอสัตหีบเป็นอย่างดี และยังเป็นที่รักของประชาชนชาวสัตหีบ เป็นจำนวนมากอีกด้วย และมีผลงานต่างๆ ในการพัฒนาเมืองสัตหีบ อย่างมากมาย ทำให้ประชาชนไว้วางใจ เลือกเข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองสัตหีบ ตลอดหลายสมัยที่ผ่านมา


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323