Input your search keywords and press Enter.

นายก ตั้ม ทต.บางเสร่ ชวน ข้าราชการพนักงาน ฉีดวัคซีนกันโควิด เผยอยากให้สร้างความมั่นใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่


*****20 พ.ค.64 นาย ชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายก ทต.บางเสร่ นฤมล จตุทอง เลขาณุการนายก ทต.บางเสร่ นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาล ทต.บางเสร่ พร้อมข้าราชการพนักงานใน ทต.บางเสร่ ได้เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นี้ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนในพื้นที่


*****โดย นาย ชัยวัฒน์ อินอนงค์ ได้กล่าวว่า กำลังพลของ ทต.บางเสร่นั้น หัวใจสำคัญของเราคือการอยู่ร่วมกับชาวบ้านและการช่วยเหลือซึ่งการและกัน ทั้งนี้ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนั้น ตนเองก็ได้เป็นห่วงการทำงานของข้าราชการพนักงาน เพราะจะต้องออกพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเกรงว่าหากกำลังพลของ ทต.บางเสร่ ติดเชื้อโควิดแล้วจะเป็นตัวพาหะที่สำคัญในการแพร่เชื้อดังกล่าวนี้ ตนเองจึงได้ออกนโยบายความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่และการอยู่ร่วมกันกับชาวบ้านโดยการให้กำลังพลร่วมเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในครั้งนี้

*****นอกจากนี้ นาย ชัยวัฒน์ อินอนงค์ ระบุว่า ตนยังได้มอบความรู้ในเรื่องของการป้องกันโควิดเกี่ยวกับวัคซีนนี้ให้กับข้าราชการพนักงานของ ทต.บางเสร่ ได้ทราบเบื้องต้น ซึ่งก่อนหน้านั้นกำลังพลยังมีความกังวลใจอยู่บ้างในเรื่องของการฉีดวัคซีน ด้วยช่วงก่อนนั้นมีการปล่อยข่าวที่ว่าหากฉีดวัคซีนแล้วร่างกายจะเกิดอาการข้างเคียงแพ้อย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งตนเองก็ได้เรียกประชุมกำลังพลทั้งหมดเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้และไม่อยากให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ของทต.บางเสร่ ถือทิฐิในเรื่องวัคซีนนี้จนเกินไป หลังจากนั้นตนเองได้พูดจนทำให้กำลังพลเข้าใจถึงเรื่องวัคซีนนี้และกล้าที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีนทั้งหมด รวมทั้งตนเองด้วย ส่วนกำลังพลที่เหลือนั้นต้องรอการจัดสรรวัคซีนจากทางจังหวัดอีกครั้ง


*****นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาล ทต.บางเสร่ กล่าวว่า ตนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนี้ ก็เป็นเพราะความห่วงใยของ ทางด้านนายกทต.บางเสร่ ที่เวลาพวกตนออกปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องพบปะชาวบ้านเป็นจำนวนมาก และอาจจะเสี่ยงต่อการรับเชื้อมาอย่างง่ายดายด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการทำงานทุกครั้งหลังกลับจากที่ทำงานมาสู่ครอบครัวว่าจะไม่มีเชื้อโควิดเข้ามาสู่คนในครอบครัวอย่างแน่นอน โดยการฉีดวัคซีนนั้นตนเองไม่มีความกังวลแม้แต่น้อย เพราะหลังจากที่รับการฉีดแล้วก็ไม่พบว่ามีผลข้างเคียงแต่อย่างใด ซึ่งการฉีดวัคซีนดังกล่าวนั้นตนเองก็อยากให้ทุกคนเข้ามารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเชื้อโควิดไม่ให้มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ ต.บางเสร่ นี้ต่อไป