Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม อบต.แสมสาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดมกำลังพลจิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง


จากเหตุการณ์ที่มีพายุ ฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มีดำริให้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่พี่น้องประชาชนชาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564


ล่าสุดผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายยังคงต้องรอการซ่อมทำ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จึงได้มอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ จำนวน 12 นาย ร่วมกับ อบต.แสมสาร ระดมให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านอย่างเร่งด่วน ให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุฝนฟ้าคะนองดังกล่าว โดยมีนายสาคร โพธิ์คำ ปลัด อบต.แสมสาร นายอิสระ คุ้มครองทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.แสมสาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ร่วมคณะให้การช่วยเหลือด้วย


ในการนี้ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้นำทีมลงมือให้การช่วยเหลือในการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายด้วยตัวของท่านเอง พร้อมทั้งยังได้มอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าของบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมอบน้ำดื่มให้แก่กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ และช่างจาก อบต.แสมสาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับให้การช่วยเหลือ ในการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จต่อไป แสดงให้เห็นว่าในยามที่เกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ ไม่ว่าจะสาธารณภัยทั้งทางบก หรือทางทะเล ทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในทุกโอกาส


#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#จิตอาสากองทัพเรือ
#ทัพเรือภาคที่1
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645