Input your search keywords and press Enter.

ผู้จำหน่ายรถยนต์รายใหญ่มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและสิ่งของสนับสนุนหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินช่วงโควิด-19


วันที่ 15 พ.ค. เมื่อเวลา10.00น. ที่จุดบริการประชาชน หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวินนายณัฐกิตต์ เตียวประเสริฐ ที่ปรึกษา ศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวินพร้อมคณะที่ปรึกษา กรรมการ อาสาสมัคร ศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวิน

ให้การต้อนรับ นางสาวสุภัสสร ถาวรสาลี หัวหน้าทีมขาย บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด พร้อมคณะได้นำสิ่งของอาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร ของหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รวมถึงช่วยเหลือผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ