Input your search keywords and press Enter.

พสบ.ทร.รุ่น 14 มอบอาหารปรุงสุกแก่บุคลากรทางการแพทย์


เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 นางสาว ปรียาดา บัวสมบุญ (หมอพลอย) ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 14 นำโดย คุณสุทรรศนีย์ ภาณุประภา, คุณธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร, คุณกรองเกียรติ พูลพิพัฒน์ และ นาวาเอก อภิชาติ แก้วดวงเทียน นำอาหารปรุงสุกพร้อมทาน จำนวน 90 ชุด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจขณะเข้าเวรดูแลรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งจะนำมามอบให้วันละ 90 ชุด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


โดยมี นาวาเอก ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ, นาวาเอก พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝ่ายสนับสนุนฯ และ นาวาเอกหญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ และกล่าวขอบคุณ คณะตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรฯ ดังกล่าว ที่เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าทุกคน การส่งมอบอาหารในครั้งนี้ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งแรงใจที่ส่งถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ทุกคนได้มีกำลังใจ ในการปฏิบัติงานต่อไป
ภาพ/ข่าว สนง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645