Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว พัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 มษายน 2564 เวลา 09.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิก อบต.เขาไม้แก้ว ม.1 ตรวจสอบความคืบหน้าซ่อมแซมถนนทางเข้าข้างซอย ผ.อ สนองหมู่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกหนัก เกิดน้ำเซาะทางลึกประชาชนที่อยู่ในซอยดังกล่าวเดินทางไม่สะดวก จึงได้ประสานกับ ผู้นายจักรกฤช สายสมร ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นำดินลูกรังมาลงและปรับดินให้เสมอเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางเข้าออกซอยดังกล่าวได้สะดวกยิ่งขึ้น


จุดที่2 ลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการซ่อมระบบจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหนองตาสน ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากมีการขุดขยายถนนและได้ขุดโดนท่อน้ำประปาแตกจึงได้ดำเนินการแก้ไขและปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบประปา และได้ลงตรวจสอบตามบ้านของพี่น้องประชาชนว่ามีปัญหาการจ่ายน้ำประปาหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบมีเป็นบางหลังน้ำไหลเบา ทางเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้วได้อธิบายทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงปัญหาต่างๆ


#พบเห็นไฟฟ้าสาธารณะดับ
#พบเห็นทางชำรุด
ร้องเรียนร้องทุกข์ 038-072634-5 หรือ Inbox Facebook อบต.เขาไม้แก้ว