Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานลงสำรวจปรับปรุงแก้ไขปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์ ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว


วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่บ้านพลอยใหญ่ ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อสำรวจติดตั้งโคมไฟส่องสว่างมางเข้าบ้านพลอยใหญ่


จุดที่2 ลงพื้นที่สำรวจแก้ไขถนนชำรุด ตามคำร้องเรียน บริเวณข้างซอย ผ.อ สนอง จากการสำรวจ ทางได้ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมา ทาง อบต.เขาไม้แก้วและผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นายจักรกฤช สายสมร จะนำดินลูกรังมาลงและปรับเกรดให้เสมอเป็นการแก้ไขเบื่องต้นเพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้เหมือนเดิมไปก่อน


และจุดที่3 ทางเจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้ว ได้นำรถไถดันทรายที่ไหลลงมาบนถนน สายบ้านสำนักยาง ตามคำร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน facebook อบต.เขาไม้แก้ว ซึ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อย จะมีถนนหลายเส้นทางที่อยู่ในความดูแลของ อบต.เขาไม้แก้วเกิดมีทรายทับถม เป็นหลุม หรือไหล่ทางทรุด แม้แต่ไฟฟ้าสาธารณดับทาง ฯลฯ อบต.เขาไม้แก้วได้เร่งดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไขในทุกเส้นทาง ในทุกเรื่องที่ร้องเรียน ร้องทุกข์มา ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดการล้าช้า เพราะมีหลายจุดที่จำเป็นมากที่ต้องเร่งแก้ไข ปรับปรุง ซ่อม เช่นกัน


ติดต่อสอบถาม ร้องเรียนร้องทุกข์ 038-072634-5 หรือ INBOX FACEBOOK ได้ตลอด 24 ชม.