Input your search keywords and press Enter.

นายสุชาติ รองประธานสภาฯ เป็นประธาน MOU ยกระดับ EEC เป็น Smart City


เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 เมษายน 2564นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมงาน “PADRIEW INNOVATION WEEK PRESENT EEC X SMART CITY” โดยมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 เป็นประธานในพิธี


ซึ่งภายในงานได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มความร่วมมือ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และงานนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกงได้ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


#ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ รฟก.
นิราช/นันทพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645