Input your search keywords and press Enter.

ผบ.ทร.ประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้ แก่ผู้ได้รับพระราชทานยศทหาร ชั้นนายพลเรือ


วันที่ 1 เม.ย.64 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ได้รับ พระราชทานยศทหาร ชั้นนายพลเรือ วาระ เมษายน 2564

ในการนี้ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนยศเป็น พลเรือเอก ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645