Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ไม่หยุดพัฒนา ส่งทีมงานปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง ติดตั้ง-ซ่อมหลอดไฟส่องสว่าง เพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันนี้ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วได้มอบหมายให้ นายวิรัติ ยังถาวร,นาย บัญชา อุดง สมาชิก อบต. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการฉีดยาหญ้ากำจัดวัชพืชทั้งทั้งสองฝั่งถนน บริเวณบ้านสำนักยาง(เชื่อมต่อถนนห้วยไข่เน่า) ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พร้อมตรวจสอบถนน ต่างๆ


และทีมงานอีกชุด ได้ดำเนินการติดตั้ง-ซ่อมโคมไฟส่องสว่างบริถนนบ้านมาบข่าหวาน ม.2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้ถนนเส้นดังกว่สงในเวลาค่ำคืน

ต่อจากนั้นเวลา 13.30 น. นายวิรัตน์ ยังถาวร นายบัญชา อุดง ส.อบต เขาไม้แก้วได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำดิบ บ้านมาบข่าหวาน ม.2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ. ชลบุรี ซึ่งใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้พี่น้องประชาชน พื้นที่ ต.เขาไม้แก้ว ใช้อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากการผลิตประปาหมู่บ้านในปัจจุบันน้ำไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่

หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายไฟส่องสว่างถนนชำรุดสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ