Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และล้างบ่อเก็บน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้าน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้ นายวิรัติ ยังถาวร,นาย บัญชา อุดง ส.อบต เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมตรวจสอบถนน ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อแก้ไขปรับปรุง ลงพื้นที่ดำเนินการ ชุดแรกตัดหญ้าและแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนบ้านมาบเจริญ หมู่ 2 ต. เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ.ชลบุรีเนื่องจากมีหญ้าสูงปกคลุมบดบังทัศนวิสัย สำหรับผู้ที่ สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าว


ชุดที่สองนำรถน้ำและเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่บ้านหนองตาสน หมู่ที่1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ล้างบ่อเก็บน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยช่วงนี้มีน้ำประปาที่ผลิตมีความขุ่นเป็นบางช่วงจึงได้ทำการล้างบ่อพักเอาโคลนออกและจะเร่งผลิตน้ำประปาให้ประชาชนใช้เพียงพอเพื่อการอุปโภค-บริโภค

หากประชาชนพบเห็นถนนชำรุด ประปาแตก หรือ โคมไฟส่องสว่างข้างทางเสียหายสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ