Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว อบรมป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ ลานเอนกประสงค์ภายใน โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ม.1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ อัมพันศิริรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เขาไม้แก้วโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ ฝึกอบรมระงับป้องกันอัคคีภัย

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า50 คน ได้มีการแนะนำการใช้ถังดับเพลิงและการเอาชีวิตรอดหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้และซ้อมแผนเเหตุไฟไหม้ ให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจริง


ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจพร้อมมีคำถามถามวิทยากรของทาง อบต.เขาไม้แก้วตลอดเวลาการอบรมในวันนี้