Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 แบ่งปันความสุข มอบสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิเศษบ้านครูบุญชู


วันนี้ 5 ก.พ.63 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1พร้อมด้วย นาง นุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 นำคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกิจกรรม แบ่งปันความสุข เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เจลล้างมือ ให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ต.พลูหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ครูบุญชู ม่วงไหมทอง ประธาน มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ


ครูบุญชู ม่วงไหมทอง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ทาง ทัพเรือภาคที่ 1 และ ชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 ที่มาร่วมแบ่งปันน้ำใจ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เจลล้างมือ ให้กับ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ซึ่งเด็กพิการเหล่านี้ ไม่เหมือนกับเด็กปกติ เด็กปกติสมมุติถ้ามีครอบครัว ถึงเวลาช่วงอายุตามวัย เขาก็ไปโรงเรียน ไปเช้าเย็นกลับกับครอบครัว แต่เด็กพิการ เราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด24 ชม. เพราะเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ปัจจุบันมีเด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแล จำนวน 220 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 45 คน ไม่มีญาติดูแลต่อเนื่อง หรือมารับ ทางมูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องทำมูลนิธิให้เป็นบ้านของเขา ให้เขารู้สึกว่านี่คือบ้านของเขา ในช่วงเทศกาลต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรมเหมือนกับกิจกรรมที่ผู้ปกครองได้ทำให้กับเด็กๆ


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน ทัพเรือภาคที่ 1 และชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ เป็นการปันน้ำใจแบ่งปันความสุข ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ โควิด 19 นี้ ไปด้วยกัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323