Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ส่งทีมงานลงสำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ ลดรายจ่ายชุมชน แก้วิกฤติภัยแล้งแบบยั่งยืน

การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มักเป็นไปในรูปแบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านกว่า 7 หมื่นแห่ง ที่ใช้ระบบปะปาเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ แต่ประปาหมู่บ้านหลายแห่งกลับประสบปัญหาในเรื่องการบริหารงบประมาณ เพราะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพื่อผลิตน้ำมากกว่ารายรับจากการเก็บค่าน้ำ ส่งผลให้หลายชุมชนประสบปัญหาในเรื่องระบบน้ำมาโดยตลอด ดังนั้น จึงมีหลายหน่วยงานในภาครัฐเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ มาใช้ เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศเขตร้อน ทำให้มีแสงอาทิตย์สาดส่องมาต่อเนื่องตลอดแทบทั้งวัน การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบสูบน้ำ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากในขณะนี้

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายวิรัตน์ ยังถาวร,นายบัญชา อุดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่สำรวจเพื่อการก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ เป็นโมเดลต้นแบบ สามารถแก้ปัญหาได้จริงและอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวจะกระจายการติดตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งต้องประสบปัญหาการใช้น้ำและปัญหาค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด การนำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในยุคที่วิกฤติพลังงาน และวิกฤติภัยแล้ง เพราะนอกจากจะช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้ในช่วงหน้าร้อนแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า อีกทั้งลดภาระรายจ่ายของชาวบ้าน ได้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน