Input your search keywords and press Enter.

ใจบุญ แม่ค้าออนไลน์ แจกข้าวสารอาหารแห้งกว่า 1,000 ชุด ผู้กระทบ โควิด-19 รอบ 2


*****ในวันนี้ 24 ม.ค.64 เวลา 13.00 น.ณ.ร้านโยเย คลอสเมติก แยกเจสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.ส.ชิชญา รุ่งรัศมีวิริยะ เจ้าของร้าน โยเย คลอสเมติก ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวนกว่า 1,000 ชุด แจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.สัตหีบ ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในระลอก 2


*****น.ส.ชิชญา รุ่งรัศมี กล่าวว่า การมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย แก่พี่น้องประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.,จนท.เทศบาลอุดมศักดิ์ ร่วมจัดระเบียบ และฉีดเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือให้ประชาชน ก่อนเข้ารับสิ่งของแจก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของ จังหวัดชลบุรี ในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323