Input your search keywords and press Enter.

เจ้าของร้านข้าวแกงทำอาหารกล่องแจกบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางละมุง


วันนี้( 9 ม.ค.) บริเวณร้านพอดี-ดีพอแกงราดข้าว หน้าโรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี นายนิรันดร์ แน่นหนา เจ้าของร้านได้ทำข้าวกล่องจำนวนหนึ่งมาแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการต่อสู้และช่วยเหลือคนป่วย ในช่วงการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกสอง

นายนิรันดร์ เปิดเผยว่า วันนี้มาทำโครงการแจกข้าวให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ในข่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 รอบสอง ซึ่งครั้งนี้เป็นการทำครั้งที่3 ตั้งแต่มีการระบาดตั้งแต่ครั้งแรก และจะทำต่อไปซึ่งในโครงการดังกล่าวมีผู้ร่วมสนับสนุนในการทำข้าวกล่องแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ