Input your search keywords and press Enter.

ผบ.ทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงป้องกันโควิด 19 สร้างความเชื่อมั่นอาหารทะเลปลอดภัย


วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติในการตรวจเรือประมง แจ้งเข้า-ออก ท่าเทียบเรือ การตั้งจุดตรวจคัดกรองแรงงานภาคประมง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ระยอง
ในการนี้ พลเรือตรี ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 1 ให้การต้อนรับในพื้นที่ พร้อมด้วย นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระยอง และว่าที่ นาวาเอกพิศาล หาญภักดี หน.ศคท.จังหวัดระยอง และนาย ทวีพงษ์ ศรีผา หน.ด่านตรวจประมงจังหวัดระยอง บรรยายสรุปการปฏิบัติการตรวจเรือและแรงงานลูกเรือตามขั้นตอน รวมทั้งเพิ่มมาตรการในการคัดกรองลูกเรือประมงการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดทางน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง การกำหนดพื้นที่กักกันเรือประมง กรณีที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อฯ รวมทั้งการบูรณการหน่วยงานในจังหวัดระยอง ตรวจลูกเรือประมงผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เชิงรุก และการทำความสะอาด ( BIG Cleaning ) ท่าเรือแพปลาในพื้นที่ปากน้ำระยอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอาหารทะเล ในจังหวัดระยอง ปลอดเชื้อโรค ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดระยอง ยังคงไม่พบผู้ติดเชื้อภาคประมงในทะเล


การนี้ ผบ.ทสส. ได้กรุณาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดตรวจ/จุดสกัดทางทะเล อีกทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อโรคให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบกิจการประมงแพปลา และเจ้าของเรือประมง ณ ท่าเรือแพสิงหนาท อ.เมือง จว.ระยอง ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน