Input your search keywords and press Enter.

ผู้ประกอบการตลาดลานโพธิ์ปรุงอาหารทะเลสดสร้างภาพความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว


วันนี้( 29 ธ.ค.63 ) บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนลานโพธิ์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ชาวบ้านในชุมชนพร้อมทั้งผู้ประกอบการในตลาดลานโพธิ์ได้ร่วมกันทำอาหารทะเลปรุงสดมาจัดแสดงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว หลังจากมีกระแสข่าวการแพร่ะระบาดของไวรัสโควิด-19 จนทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ ได้จัดทำและแสดงอาหารรวมกว่า 30 เมนูซีฟู้ด เพื่อยืนยันว่าวัตถุดิบและสินค้าจากทะเลที่จำหน่ายภายในตลาดแห่งนี้ทั้งหมดรับมาจากชาวประมงท้องถิ่น ไม่ได้มีการไปซื้อต่อมาจำหน่ายจากตลาดอื่น ๆ ที่สำคัญคือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับระชาชนในท้องถิ่นให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองพัทยา

ส่วนทางด้านนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้นำเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับประทานอาหารทะเลจากกลุ่มชาวบ้านและผู้ประกอบการในตลาดลานโพธิ์ที่นำมาปรุงสุกเช่นกุ้ง, กั้ง, ปลาหมึก, กุ้งมังกร, ปลากระพง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการมาซื้ออาหารทะเลสดจากตลาดดังกล่าวว่าปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคโควิด-19