Input your search keywords and press Enter.

ต้อนรับผู้กำกับนาจอมเทียนท่านใหม่ พร้อมดูแลประชาชนนักท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัย


*****ที่ สภ.นาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน ท่านใหม่ ได้เดินทางมารับตำแหน่งในวันนี้ โดยมีข้าราชการตำรวจ อาสาสมัครตำรวจ และคณะ กต.ตร.สภ.นาจอมเทียน ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี


*****โดย พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน ท่านใหม่ ได้กล่าวให้โอวาทกับข้าราชการตำรวจว่า ตำรวจต้องทำงานเพื่อประชาชนและดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีพร้อมจะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและเมืองท่องเที่ยวไม่ให้เกิดความเสียหาย
โดยหลังจากนั้นได้มีผู้แทนจากหน่วยงานและผู้แทนองค์กรต่างๆ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับท่านผู้กำกับ จากนั้นได้ไปยังศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ซึ่งเป็นที่เคารพเพื่อสักการะ เพื่อความเป็นศิริมงคล ในการเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรในครั้งนี้อีกด้วย สำหรับ พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ก่อนมารับตำแหน่งใหม่เป็น ผกก.สภ.นาจอมเทียน ได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323