Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลเขาไส้แก้ว


*****วันที่ 24 ธ.ค.63 นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อ.บ.ต.เขาไม้แก้ว นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัดอ.บ.ต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร นายบัญชา อุดง สมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา จุดเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ฉีดพ้นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามชุมชนต่างๆโดยเฉพาะ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


*****นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อ.บต.เขาไม้แก้วเปิดเผยว่าได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามชุมชนต่างๆ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นนั้นเป็นคณะกรรมการในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความสบายใจอีกทั้งทาง อบต.จะได้จัดทำเอกสารคู่มือการระวังและป้องกันออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนพร้อมด้วยการออกประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ให้ประชาชนได้รับทราบกันตลอดอย่างต่อเนื่อง

*****ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดที่รู้ตัวว่ามีไข้ก็ขอให้ท่านรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อกันการแพร่ระบาด พี่น้องประชาชนซึ่งสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ 0-3807-2634,0-3807-2635 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วยินดีรับใช้ประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดในเวลาราชการ