Input your search keywords and press Enter.

กำนันตำบลเขาไม้แก้วจัดการประชุมชาวบ้านให้ความความรู้ป้องกัน โควิค-19 ระบาดรอบ2


*****เมื่อเวลา 18.00น.ของวันนี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน บ้านภูไทร ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายคณาเดช ผิวน้อย กำนันตำบลเขาไม้แก้ว นางยุพิน อ้นขวัญเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายบัญชา อุดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวการป้องการกัน โควิค-19 ซึ่งกำลังระบาดรอบที่ 2

*****โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้วและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาร่วมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ และซักซ้อมบุคลากรที่มีอยู่

*****โดยที่ผ่านมาได้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ยังไม่ได้มีความเป็นห่วงแต่อย่างใด เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มีการทำงานอย่างเต็มกำลัง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนำแรงงานชาวเมียนมาร์ไปสอบสวนตรวจหาโรคในเบื้องต้นแล้ว พบว่าไม่ได้เดินทางข้ามไปยังฝั่งเมียนมาร์แต่อย่างใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและการเตรียมการของ อ.บ.ต.เขาไม้แก้ว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว ในการรับมือในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเข้มข้น