Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยาทุ่มงบบูมเกาะล้านตามโครงการ “นีโอเกาะล้าน” เร่งพัฒนาสาธารณูปโภค รองรับนักท่องเที่ยวเพิ่ม


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเปิดเผย ถึงการลงลงพื้นที่เกาะล้านวันนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของเมืองพัทยาที่มีการให้นโยบายไว้และให้รองปลัดเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาที่รับผิดชอบในส่วนพื้นที่ในสำนักงานเกาะล้านลงพื้นที่เพื่อติดตามดูว่าโครงการต่างๆที่มีการดำเนินการมีความคืบหน้าอย่างไร ซึ่งเท่าที่ดูขณะนี้มีความคืบหน้าค่อนข้างชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับบริเวณท่าเรือหน้าบ้านการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ในเรื่องการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนา ด้านความสะอาดที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมกับชุมชนเกาะล้านในการจัดทีมทำความสะอาดบริเวณถนนเส้นต่างๆบนเกาะล้าน นอกจากนั้นก็จะติดตามการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาถนนเส้นต่างๆโดยจะเริ่มดำเนินการในส่วนของการปูตัวหนอนใหม่ บนถนนที่เหลืออีกประมาณ 9 เส้นที่ยังเป็นถนนดินอยู่ด้วยการปูตัวหนอนให้แล้วเสร็จ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ภายใต้ในโครงการต่างๆที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ได้มีการพัฒนาและกำหนดในแผนพัฒนาปี 2563 ,2564 ในปี 2565 ทุกโคสงการจะมีความคืบหน้า จึงต้องมาติดตามขั้นตอนต่างๆที่กำลังดำเนินการไปเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

ขณะที่ในส่วนของโครงการ NEO เกาะล้านหรือเกาะล้านโฉมใหม่ ซึ่งโครงการในกรอบเบื้องต้นที่กำลังดำเนินการอยู่ภายใต้งบประมาณ 350 ล้านบาทในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรับนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะล้านปีละ5 ล้านคน ซึ่งถ้าสถานการณ์กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ เชื่อว่าหากการพัฒนาทางด้านต่างๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะล้านจะมีจำนวนมากขึ้นและได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยมากขึ้นด้วย ซึ่งขณะนี้ทุกโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและการทำแผนโดยจะเห็นผลที่ชัดเจนในเร็วๆนี้