Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วปรับปรุงตกแต่งกิ่งไม้ข้างทางและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างป้องกันอุบัติเหตุ


*****เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 ธ.ค. 63 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายวิรัติ ยังถาวร, นายบัญชา อุดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตรวจความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตัดตกแต่งกิ่งไม้ที่รกและดันทราย ตามถนนหนองตาสน ซอย 1 บ้านหนองตาสน ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และบ้านหนองยาง ม.3 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*****เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมีกิ่งไม้รกทึบเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจร บริเวณนั้น และได้ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง บริเวณพื้นที่ ม.5 ซอยหลังโรงโม่ บ้านภูไทร จากปัญหาดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

*****หากประชาชนพบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางดับ ท่อประปาแตกช่ำรุด โทรแจ้ง038-072634-5 ในวันเวลาราชการ หรือ ทางfacebookองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน