Input your search keywords and press Enter.

THE SHARK TEAM คว้าชัยเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020


*****การแข่งขัน กีฬาเทควันโด “ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องแปซิฟิคฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาเทควันโด “ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมี นางธัญญภรณ์ หมีทอง ผู้บริหาร สโมสรศรีราชาเทควันโดยิม ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุรศักดิ์ ร่มรื่น ผู้บริหาร บุญประทานคลินิกเวชกรรม ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน


*****นางสาว ธัญญภรณ์ หมีทอง ผู้บริหาร สโมสรศรีราชาเทควันโดยิม ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า สโมสรกีฬาเทควันโดศรีราชายิม ตั้งอยู่เลขที่ 323/30 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มี นายพสุธร หมีทอง เป็น ประธานบริหารฯ ได้จัดให้มีการแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ประจำปี 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทต่อสู้ ชาย/หญิง และ ประเภทท่ารำ ชาย/หญิง สนับสนุนการจัดการแข่งขันโดย สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี / บุญประทานคลินิกเวชกรรม / ร้านอาหาร ยินดี เฮาส์ / 108 TKD / เพจเพื่อนคนเคยพลาด / หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ / โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และศูนย์การค้า แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนายุวชน และเยาวชนไทย ให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง สามารยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ


*****การแข่งขัน กีฬาเทควันโด “ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020” รุ่นอายุ 3 -17 ปี มี 2 ประเภท คือ 1.ประเภทต่อสู้ แบ่งเป็น คลาส A B C และคลาสโรงเรียน 2. ประเภทท่ารำ แบ่งเป็น – ท่ารำสายเหลือง – ท่ารำสายเขียว – ท่ารำสายฟ้า – ท่ารำสายน้ำตาล – ท่ารำสายแดง – ท่ารำสายดำ


*****โดยทีมที่ได้รับถ้วย คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ คลาส A B ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม THE SHARK TEAM TAEKWONDO ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ ได้แก่ ทีม RSR CHONBURI TEAM และถ้วยคะแนนรวมอันดับ 3 ประเภทต่อสู้ ได้แก่ ทีม RANGSIYA GYM ส่วนทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทท่ารำ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม CTC CHONBURI TEAM คะแนนรวม อันดับ 2 ประเภทท่ารำ ได้แก่ ทีม MONKEYS TAEKWONDO และทีมที่ได้รับถ้วย คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภท คลาสโรงเรียน เป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม THE WINNING TAEKWONDO


*****ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโด ส่งลูกหลานเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชมการแข่งขันเป็นอย่างมาก โดยมี นายพสุธร หมีทอง ประธานบริหาร สโมสรเทควันโด ศรีราชายิม เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล ให้กับผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในประเภทต่างๆ ฝนโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909635645