Input your search keywords and press Enter.

เชื่อมความสัมพันธ์ เสธ. มา ศาลายา ยิ้มได้ ครั้งที่1


*****นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เสธ. มา ศาลายา…ยิ้มได้” ครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอล Figure & Playground เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา


*****โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 กับ หน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการติดต่อประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกัน ต่อไปในอนาคต


*****สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 จำนวน 2 ทีม ทีม สภ.พุทธมณฑล และ ทีมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ผลการแข่งขัน ชนะเลิศได้แก่ ทีม สภ.พุทธมณฑล
สำหรับ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 ปัจจุบันเข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 1 ปี


*****โดยมี น.ท.วรพล ปิ่นสุภา เป็นประธานรุ่นฯ และ มี น.ท.จตุพร จตุทองเป็น หน.ฝ่ายกิจกรรมสังคม กีฬา และบันเทิง นายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81
ภาพ/ข่าว: ฝ่ายกิจกรรมสังคม กีฬา และ บันเทิง นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645