Input your search keywords and press Enter.

ผู้ใหญ่บ้านพลูตาหลวง นำคนในชุมชน สร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้

*****ณ ศาลาประชาคม วัดราษฎ์สามัคคี กม.10 พลูตาหลวง อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย ยอดชาย ถนอมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.พลูตาหลวง ได้นำประชาชนในพื้นที่พลูตาหลวง ฝึกอาชีพ ทำกล้วยฉาบ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย เมืองพลูตาหลวง โดยมีประชาชนในพื้นที่ ร่วมสนใจเป็นจำนวนมาก


*****นาย ยอดชาย ถนอมสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 กล่าวว่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย เมืองพลูตาหลวง ได้รับงบสนับสนุนจาก สถาบันพัฒองค์กรชุมชน องค์การมหาชน จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวพลูตาหลวงที่อยากพัฒนาอาชีพ มาร่วมโครงการ โดยจะมีการฝึกทำริบบิ้น เหรียญโปรยทาน วันที่ 8พ.ย.63 และฝึกทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือฆ่าเชื้อ ในวันที่15พ.ย.63อีกด้วย