Input your search keywords and press Enter.

ผบ.ฐท.สส.ตรวจเยี่ยมหน่วย ให้กำลังใจและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย นำไปปรับปรุง


*****พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ผบ.ฐท.สส.) พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยสมทบ ได้แก่ การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ สำนักงานควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ กองกิจการพิเศษฐานทัพเรือสัตหีบ กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ กองพันทหารสารวัตรทหารเรือที่ 2 ฯ สถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ และเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ


*****เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี หัวหน้าหน่วย พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2563